Bach-esszenciák

Dr. Bach egyedülálló rendszere és „a növényvilág boldog lényei”

Egy orvos és törekvései

Dr. Edward Bach (1886-1936) a nagy sikerű virágeszenciák felfedezője, eredetileg orvos volt a londoni Harley Streeten, ám hamar felhagyott a hagyományos gyógyítással, és forradalminak nevezhető újításokat vezetett be az orvoslás területén.

Mivel nem tartotta kielégítőnek a bevett diagnosztikai és kezelési módszereket, melyeket az orvosi egyetemen elsajátított, majd kórházi orvosként alkalmazott, először a homeopátiával kezdett foglalkozni. Samuel Hahnemannak, a homeopátia atyjának elvét vallotta, miszerint „maga a beteg a legfőbb tényező saját gyógyulásásában. ”

Hamarosan komoly hírnévre tett szert ezen a területen. Az általa kifejlesztett oltóanyag ma is fontos szerepet játszik a homeopátiában. Ám ő nem volt elégedett.

A homeopátia és személyes tapasztalatai sok mindenre megtanították, de érezte, hogy tovább kell lépnie. Különleges egyénisége mindig arra sarkallta, hogy saját gyógyító módszert fejlesszen ki. Olyat, melyet mindenki számára elérhetővé kívánt tenni. 1920-tól csaknem haláláig ezen dolgozott.

Egyszerűség és szerénység mindenek felett

Munkássága során legfőképpen arra törekedett, hogy közérthetően világítsa meg a dolgokat. Az általa felfedezett eszenciák saját megfogalmazása szerint „egyszerű” gyógynövényekből készülnek, a rajtuk alapuló gyógyítási módszer pedig szintén egyszerű. Dr. Bach határozott szándéka az volt, hogy az eszenciák alkalmazási módja „az orvostudomány ismerete nélkül is könnyen érhető legyen, s így bármely háztartásban használni lehessen őket”. Az egyszerűség és szerénység iránti elkötelezettségétől vezérelve többször átdolgozta és finomította eredményeit. Hangsúlyozta, hogy az a mód, ahogyan a betegség tünetei jelentkeznek, a gyógyítás igazi útmutatója.

Az eszenciák rendszere


A 38 virágeszencia, (az ún. Elsősegélycseppel együtt 39) melyet Dr. Bach felfedezett, önmagában teljes, egyedi gyógyítási rendszert alkot, melyben egy-egy növény egy-egy személyiségtípusnak illetve érzelmi állapotnak felel meg.

Az Elsősegély csepp 5 féle virágeszenciából áll és kiválóan alkalmas sokk, fájdalom és vészhelyzetekben azonnali segítségként.

Bach szilárdan hitte, hogy a testi tünetekben megnyilvánuló betegség a belső lelki egyensúly felborulásának eredménye. Tehát bármilyen problémával állt szemben, az egyes eszenciák kiválasztásában az érintett személy érzelmi beállítottsága, kedélyállapota, temperamentuma és személyisége volt számára döntő tényező. „Ha a beteget kedélyállapota, személyisége és egyénisége alapján kezeljük, nem tévedhetünk.” Azt állította, hogy önmagában a betegség nem meghatározó, sokkal inkább „azt kell figyelembe venni, ahogyan a páciens reagál a betegségre”.

A rendszerről már a 38 virág hét nagy érzelmi csoportja is sokat mond, melybe dr. Bach eredetileg osztotta őket.

  • – Félelem
  • – Bizonytalanság
  • – A jelen történései iránti érdektelenség
  • – Magányosság
  • – Túlérzékenyég (más emberek elképzeléseivel és a külső hatásokkal szemben)
  • – Csüggedtség vagy kétségbeesés
  • – Túlzott aggódás mások jólétéért

Ezeket a csoportokat tanulmányozva és az esszenciákat intuitív módon keverve minden információ rendelkezésre áll a Bach-rendszer használatához, de segítségül hívhatjuk Bach doktor másik felosztási rendszerét is, és választhatunk lelkiállapot vagy típusesszenciákat. Fontos viszont tudnunk, hogy mint minden gyógymódnál, változást csak akkor fogunk tudni elérni, ha az adott állapot valóban zavar minket illetve őszintén készek vagyunk a változásra, a befogadásra.

Sokan kérdezik, hogy tulajdonképpen mi hat az eszenciákban

Van, aki egy szóból megérti a lényeget: rezgés. A virágok pozitív, magas és tiszta rezgése. A dr. Bach által „anyatinktúrának” nevezett „gyógyírok” elkészítése kétféle módszerrel történhet. Az első a napfény energiáján alapul. A második eljárás szerint az ágakat, leveleket, virágokat tiszta forrásvízben kell forralni. Mindkét esetben az energetizálódott vízre van szükségünk.

A használat lényege

A  növények tulajdonságaival dolgozni gyönyörű önismereti eszköz, de magasabb oktávú kivonatolásnak is nevezhetném. A kezelés célja, hogy a növények rezgésével és jelentéstartalmát felhasználva a negatív érzelmi rétegeket lehántsuk és eljussunk a probléma magvához. Nem csak a kivonat ereje segít minket, hanem általuk az önmegismerés folyamata, a problémák tudatosítása és magasabb szellemi nézőpontból való tekintése. Dr. Bach úgy gondolta, hogy az egészség és a gyógyulás kulcsa az önismeret, a kapcsolat helyreállítása a Magasabb Én (Felsőbb Énnek vagy Énen túlinak is nevezett) és a személyiségünk között. Dr. Bíró Dénes tanításában ezt egy mondattal úgy fogalmazza: „A betegség a lélektől való elszakadás eredménye”. Vagyis ha a lélek és a cselekvés, megélés nincs összhangban egymással, a belső egyensúly felbomlik.

Dr. Bach egy-egy virág jelentéstartalmát mai kifejezéssel lecsatornázta, megérezte, saját gyengeségeinek és problémáinak gyógyírjaiként meglelte. A virágokat a „növényvilág boldog lényeinek” nevezte. Megfogalmazása szerint a virágeszencia olyan, mint valamiféle „gyönyörű zene”, amely arra szolgál, hogy segítségével „megnyíljon az út szellemi énünk megtapasztalása előtt”, vagyis felszínre hozza és erősítse pozitív érzelmeinket, melyeknek mindannyian birtokában vagyunk.