Család-és rendszerfelállítások

A családállítás vagyis -felállítás (németül eredetileg Familienaufstellung) célja, hogy sorsunkban felismerjük a lehetőségeket, hogy felszabadítsuk magunkat, betöltsük a hiányokat és teljesebbé tegyük az életünket. Nagyon fontos módszer, mert túlmutat a saját életünkön és emlékezetünkön.

A transzgenerációs örökség fogalma egyre ismertebb Magyarországon, számos könyv jelent meg a témában és az epigenetikai kutatások (annak kutatása, hogy a környezeti tényezőknek a szülőkre gyakorolt hatása milyen változásokat okoz az utódok génkifejeződését tekintve) lassan beérik az eddig ezoterikusnak tartott magyarázatokat a sorsunkra vonatkozóan. A család-és rendszerfelállítások a rendszereket működtető és szabályzó ősi törvényszerűségekből kiindulva teremtik újra a megbomlott rendet.

Bert Hellinger

Bert Hellinger munkássága nyomán igyekszünk ezt minél hatékonyabban megvalósítani.

“Ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, olykor a családi tudattalan mélyére kell ásnunk. A nemzedékeken átívelő feldolgozatlan traumák úgy szivárognak be az életünkbe, mint az esővíz az anyaföldbe. Felmenőink nemcsak családi receptek titkos hozzávalóit hagyták ránk, hanem lenyomatokat, mintákat, melyek transzgenerációs örökség formájában szállnak nemzedékről nemzedékre. Előfordulhat, hogy a megmagyarázhatatlan fájdalom, amit éveken keresztül magunkkal cipelünk, voltaképpen nem a sajátunk – mégis bennünk él tovább.” (forrás: Szép Csenge, Pszichoforyou)

Tartalom:

Milyen céllal válasszuk?

Minél inkább elfogadjuk a transzgenerációs örökség létét, és hogy lehetnek a dolgainknak tőlünk független okai is, annál inkább merünk célt is választani. Ez nem a felelősségvállalás hárítását jelenti, ha megtettük a tőlünk telhetőt, elértük saját cselekvőképességünk határát, akkor érdemes tovább kérdezni. Valójában mindenre állíthatunk ami “gyanus”, ami “furcsa”.

A cél lehet konkrét hiányból adódó, pl.

  • sorozatos párkapcsolati kudarcok,
  • egészségügyi probléma (öröklött! betegség vagy hajlam),
  • egzisztenciális “átok”, a boldogulás igénye,
  • szülő-gyermek kapcsolat zavarai,
  • gyermek-viselkedészavarok,
  • vetélés, gyermektelenség,
  • gyászfeldolgozás,
  • kapcsolódási nehézségek,
  • önállósodási nehézségek,
  • pánikbetegség, szorongás, félelem, depresszió, stb.

és kiindulhatunk hiedelmeinkből is, pl.

“sosem leszek elég jó neki” , “nem érdemlem meg”, “engem elkerül a szerencse”.
és lehet a tudatosság mentén egyéb belső igény, pl.

tisztább rálátás igénye az életre,
új életcélok körvonalazása,
az ősök áldása életünkre,
könnyebb átkelés az egyik életszakaszból a másikba stb.

“Aki nekiáll, hogy megértse az apját, az anyját, a nagyszüleit, a dédszüleit, az elkezdi megerősíteni magát a létezésben.
Rátalál az emberi méltóságára, ami akkor is van, ha bármilyen transzgenerációs örökséget hurcol. Megerősödik a létezésben, a tudatosság fénye egyre nagyobb lesz. Megérzi, hogy valamennyi szabadsága mégiscsak van. Rátalál arra, hogy tényleg van értelme az életének.” (Pál Feri)

 

Miért működik?

Bert Hellinger szellemi mezőnek nevezte el azt a teret, amiben dolgozunk és az információkat kapjuk.
Rupert Sheldrake ezt a kommunikációs közeget morfogenetikus mezőnek írta le, mely szerint létezik egy közös tudat mező, vagy háló, tehát információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek találkoznak. Ezt használjuk a családfelállítás során, amikor szó szerint beleállunk a térbe képviselőként. A morfogenetikus mező az agyunkon kívüli memóriánk, amit mi is folyamatosan töltünk és csatornázunk. (Ősi kultúrák használják az Akasha kifejezést, az idő szövetét, amelyen minden tett, de gondolat vagy kimondott szó is nyomot hagy.)
“A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódásából keletkező információs közeg, melyben az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A morfogenetikus mező olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással.“
(Rupert Sheldrake: Hét kísérlet, amely megváltoztathatja a világot)
A fentiek alapján valójában nem csak családot, hanem bármilyen rendszert felállíthatunk az etikusság elvének megtartásával.

Hogyan működik?

A mező segítségével minden rendszer esetében vizsgálhatjuk a rendszert alkotó elemek közti kapcsolatot. Mivel a család is egy rendszer, a csoportos családállítás során a viszonyokat, érzéseket több árnyalatban, mások által, elfogulatlanul közvetítve érzékelhetjük. A rendszer szereplőinek ill. minőségeinek felállítása után hagyjuk, hogy egymáshoz való viszonyuk láthatóvá váljon, és a köztük lévő energia a jelenlét vagy beszéd útján mozduljon. A családot működtető törvények és szabályok alapján tudunk egy új, harmonikusabb egyensúlyi állapotot létrehozni, amelyben az egyénekhez immáron akadálymentesen tud áramolni az energia.
Ez nem egy erőszakos, mesterséges rendrakás, célunk mindig, hogy a szeretet rendjét kövessük. A ténymegállapító mondatok (pl. ez nekem fájt, ez hiányzott) után ún. oldómondatokat használunk, melyek Bert Hellinger nyomán kissé archaikusak is lehetnek (pl. ez az én sorsom, az a te sorsod) , és olykor mély esszenciális, filozófiai tartalmuk van. (pl. elfogadom az életet ezen az áron is, lemondok arról, amit nem kaptam meg stb.).

„Ha megértjük, hogy a felmenőinkben mi történt, másképp tekinthetünk a saját fájdalmunkra is.
A terápiás átélés lesz az, amiben a kliens érzelmileg mélyen megérintődik: zsigeri szinten érezhet meg egy olyan mintát vagy helyzetet, amit esetleg már a felmenői is megéltek, azonban az ő megélésüknek eddig csak bizonyos lenyomata jelentkezett az érintett személynél, maga a valódi érzelmi háttér nem volt megtapasztalható.” (Tóth Borbála, klinikai szakpszichológus)

 

Mikor válasszuk? A családállítás hatásköre

Hogy az életminőség- javulás karnyújtásnyira van, vagy egy tanulási folyamat eredménye, az attól függ, mi áll a hátterében. Minden segítő módszernek a helyén van létjogosultsága, és szerintem sokkal lendületesebben haladunk, ha kiegyenlítve használjuk azokat. Egyéni segítő módszeremmel (kineziológiai eszközökkel) a lehető legtovább mehetünk a válaszkeresésben és az oldásban, ennek határán pedig beléphet a családfelállítás. Fontos szempont, hogy szinte sosem a jelenben dolgozunk, de nem is ok nélkül „hánytorgatjuk a múltat”.  Gyakran előfordul, hogy nagyon mélyre eltemetett belső állapotokkal találkozunk, félelemmel, fájdalommal, dühvel, stb. melyekre lehet, hogy magunktól sosem tudtunk volna mai dolgainkkal összefüggésében emlékezni, noha megtestesülésük (pl. fogcsikorgatás, migrén, reflux) itt van velünk a jelenben.

„Sokan azzal érvelnek, hogy minek bolygatni a múltat, az már elmúlt, úgysem tudunk változtatni rajta. Ezzel a ténnyel nem lehet vitába szállni. Azonban a múlt feldolgozatlan élményei, hiányai, vágyai és traumái jelenidővé válnak, ahogy nap mint nap szembesülünk azok következményeivel. Ezeken viszont tudunk dolgozni, változtatni. Mégsem lehetséges ‘helyből távolugrással’ csak a jelenből kiindulni. Akik innen szeretnék kezdeni, gyors, instant megoldásokat, feladatgyűjteményt kérnek, és gyakran elhangzik a szájukból, hogy a holnapot már ’tiszta lappal’ indítják. Csakhogy nincs tiszta lap. Mindaz, amit eddig átéltél, kitörölhetetlen. Ne a radírt keresd, hanem inkább olvasd el, hogy mi van arra a bizonyos lapra írva. A múltbeli hatások felismerése és elismerése nélkül az életmódváltások, az ilyen-olyan gyakorlatok mind puszta sebtapaszok – legfeljebb átmeneti megkönnyebbülést hozhatnak, de a problémát nem oldják meg.” (Dr. Lukács Liza: Ne cipeld tovább)

Egyéni vagy csoportos?

Aki egyéni állítást választ, neki szüksége lesz egy kis nyitottságra, jobb agyféltekés működésre, mert saját elméje szabhat gátat a folyamatnak. Ún. papírlapos állítással dolgozunk, ahol a lapokkal energetikai helyeket jelölünk ki. Itt én leszek a Segítőd.

A csoportos állításnál a képviselőkre bízzuk a “csatornázást”.

Akinek bizalmi sérülése van, nem biztos, hogy szívesen dolgozik utóbbi technikával. A paradoxon, hogy gyakran pont „a család iránt érzett hűség” vagy a szégyen akadályoz minket, hogy felvállaljuk a történetünket. Ezért mindig meg kell várni a belső igényt, vagy a természetes érdeklődést, mint minden természetes gyógymódnál, itt is óvatosan kell bánni a delegálással. Felszabadító, ha arra gondolunk, hogy mindenkinek jót teszünk a rendezéssel. Természetesen szívesen segítek megfelelőt találni a megoldáshoz.

A Segítő/Képviselő szerepe

A segítő a térben automatikusan a témához kapcsolódik, és az állítást kérő számára tolmácsolja az érzeteket, szenveket, érzéseket, hangulatokat, gondolatokat. Vannak, akik ezt jobban átélik, vannak, akik távolságtartással szemlélik magukban. Attól, hogy valaki ezt magán átengedi, nem okoz magának semmilyen maradandót, de oldódhat benne is a téma. A “szerep” biztonságos, pillanatok alatt tovatűnik, sok-sok tapasztalással csak bölcsebbek lehetünk általa. Sokan aggódnak, hogy jó segítők lesznek-e, erre a legjobb válasz az, hogy semmi nem véletlen, mindenki okkal van ott. Rossz segítő nincs, tapasztaltabb, önmaga működését jobban ismerő van. A tér pedig mindig mindenkinek tartogat ajándékokat.

Társainkba vetett bizalom

A családfelállítás a résztvevőktől a későbbiekre vonatkozóan titoktartást követel, de természetesen elengedhetetlen az empátia, a bizalom, az emberség. A több évtizedes tapasztalatok alapján a résztvevők között inkább erősödik az együttérzésből születő tisztelet, mintsem kibeszélnék egymást. Aki önszántából eljön, abban megszületik az az alázat, hogy az esendőt, a lelket látja, nem mást, hiszen mindannyian emberek vagyunk, mindannyian egy tanulási folyamatban, a tapasztalás és önismeret útján.

“Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni.”

(Szepes Mária)

Résztvétel a csoportos családfelállításokon:
Ha állítóként jelentkezel: keress meg, egyeztetünk időpontot +36703380787
Ha Segítőként szeretnél részt venni: figyeld az időpontokat a Családállítás Boltos Emőkével FB oldalán, a csoportban, írj, vagy hívj!

Családfelállítás Baján (egyéni vagy csoportos) Cserkész u. 11.

Állítóként: 17000,- Ft
Segítőként/Képviselőként ingyenes, vagy 2000,- Ft jótékonysági célra

Családfelállítás Pécsett (helyiségbérlet díjak az árakban!) Napkelet Jógaház, Perczel u. 26.

Állítóként: 18000,- Ft
Segítőként/Képviselőként: 2000,- Ft